HALİL İBRAHİM BURGAN

Dr. Öğr. Üyesi

HALİL İBRAHİM BURGAN

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölümü:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - SU YAPILARI
2 - KIYI MÜHENDİSLİĞİ YAPILARI

RESEARCH ID
B-1533-2014

ORCID:
0000-0001-6018-3521

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - Investigating ‘Risk’ of Groundwater Drought Occurrence using Reliability Analysis for Environmental Hazard Indicator (DROUGHT-HAZIN).
2 - Küçük Menderes nehir havzası hidrometeorolojik verilerinin istatistik analizi ve kuraklık indeksi hesabı.
3 - İklim değişikliği etkisinde sürdürülebilir su yönetimi için hidrolojik riskler ve su kalitesi değişimi (İklim-Risk).
4 - Akım ölçümü olmayan kuruyan akarsular için debi süreklilik çizgisi modeli.
5 - Hidrolojik havzalarda düşük akımlar ve kuraklık analizi.
6 - Hareketin ve çökelmenin başlangıcı esaslı kendiliğinden temizlenen drenaj sistemi tasarım modelleri.
7 - A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention (SciNetNatHaz Prevention).
8 - Akarçay havzası taşkın modellemesi.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - Faculty of Technical Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Hydraulics Laboratory
2 - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Hidrolik Laboratuvarı
3 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Hidrolik Laboratuvarı
4 - University of Tokyo, Laboratory of Resilience Engineering for Energy and Urban Systems

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
1 - Akışkanlar Mekaniği Deneyleri

2 - Açık Kanal Hidroliği Deneyleri

3 - Basınçlı Borularda Akım ve Yük Kayıpları Deneyleri

4 - Hidroloji, Hidrograf ve Yeraltı Suyu Deneyleri

BST