SEYHAN ALTUN

Prof.Dr.

SEYHAN ALTUN

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümü:
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - GENEL BİYOLOJI II
2 - GENEL BİYOLOJİ II LABORATUVARI
3 - MOLEKÜLER BİYOLOJİDE SEÇME KONULAR
4 - MOLEKÜLER KARSİNOGENEZ
5 - TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
6 - TIBBİ HÜCRE BİYOLOJİSİ
7 - TÜMÖR BİYOLOJİSİNDE in vivo TEKNİKLER VE
8 - TÜMÖRDEN METASTAZA HÜCRE HAREKETİ VE İNV

RESEARCH ID
AAG-4184-2019

ORCID:
0000-0003-0458-6814

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarı
2 - MBG Araştırma laboratuvarı

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
1 - Tümöral hücre soylarına sitotoksisite testleri

BST