EVREN AYRANCI

Prof.Dr.

EVREN AYRANCI

İŞLETME BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölümü:
İŞLETME BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - BUSINESS MANAGEMENT
2 - INTRODUCTION TO BUSINESS
3 - KKD VE İŞ HİJYENİ
4 - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
5 - ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
6 - İŞLETME YÖNETİMİ

RESEARCH ID
AAI-1304-2019

ORCID:
0000-0002-6821-3550

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST