EVREN AYRANCI

Prof.Dr.

EVREN AYRANCI

İŞLETME BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölümü:
İŞLETME BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - BUSINESS MANAGEMENT
2 - COST ACCOUNTING
3 - FİNANSAL MUHASEBE
4 - INTRODUCTION TO BUSINESS
5 - INTRODUCTION TO ECONOMICS
6 - KKD VE İŞ HİJYENİ
7 - MACRO ECONOMICS
8 - MALİYET ANALİZİ
9 - MUHASEBE DENETİMİ
10 - PROJECT MANAGEMENT
11 - STRATEJİK YÖNETİM
12 - TURKISH ECONOMY AND CONTEMPORARY ECONOMI
13 - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
14 - ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
15 - ÖZEL MUHASEBE PROBLEMLERİ
16 - İŞ YERİNDE İSG ÖRGÜTLENMESİ
17 - İŞLETME YÖNETİMİ
18 - ŞİRKETLER MUHASEBESİ

RESEARCH ID
AAI-1304-2019

ORCID:
0000-0002-6821-3550

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST