EVREN AYRANCI

Prof.Dr.

EVREN AYRANCI

İŞLETME BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölümü:
İŞLETME BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - BUSINESS MANAGEMENT
2 - FİNANSAL MUHASEBE
3 - INTRODUCTION TO BUSINESS
4 - INTRODUCTION TO ECONOMICS
5 - KKD VE İŞ HİJYENİ
6 - MACRO ECONOMICS
7 - MALİYET ANALİZİ
8 - MUHASEBE DENETİMİ
9 - PROJECT MANAGEMENT
10 - STRATEJİK YÖNETİM
11 - TURKISH ECONOMY AND CONTEMPORARY ECONOMI
12 - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
13 - ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
14 - ÖZEL MUHASEBE PROBLEMLERİ
15 - İŞ YERİNDE İSG ÖRGÜTLENMESİ
16 - İŞLETME YÖNETİMİ
17 - ŞİRKETLER MUHASEBESİ

RESEARCH ID
AAI-1304-2019

ORCID:
0000-0002-6821-3550

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST