ADNAN APTİ

Dr. Öğr. Üyesi

ADNAN APTİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölümü:
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Verdiği Dersler:
1 - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ
2 - FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3 - ORTOPEDİK HASTALIKLAR VE REHABİLİTASYONU

RESEARCH ID
AAF-9674-2019

ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9794-9367

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - Kas güçsüzlükleri ile birlikte görülen yürüme problemlerinin sert diz (stiff knee) yürüyüşünün oluşumuna etkilerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,
2 - Gelişmekte Olan Çocuklarda Femoral Anteversiyon Artışının (Çarpık Bacaklılık) Biyomekanik Etkilerinin Tespit Edilmesi, TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri destekleme Programı, 2015- 2017
3 - İstanbul Silivri ilçesi orta okullarında “Hayata Dik Duruyoruz” adlı epidemiyolojik postür ve skolyoz değerlendirme çalışması, 2012- 2013

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yürüme Analizi Laboratuvarı, 2010-2018

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

İlgilenmek İstediği Alanlar:
hareket analizi Spor yaralanmaları

Araştırma Alanları:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.


BST