MAHMUT DURMUŞ

Prof.Dr.

MAHMUT DURMUŞ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümü:
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - MALZEME BİLGİSİ
2 - GENEL KİMYA
3 - KKD VE İŞ HİJYENİ
4 - GENEL KİMYA I
5 - GENEL KIMYA I
6 - GENEL KİMYA I LABORATUVARI

RESEARCH ID
AAG-3377-2019

ORCID:
0000-0003-0440-7345

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - New Generation Photosensitizers for Cancer Treatment via Photodynamic Therapy: Synthesis and Determination of In vitro Activities Towards Breast Cancer Cells (MCF-7, MDA-MB-231)
2 - Synthesis and Biological Activities of Novel Type Multifunctional Photosensitizer Compounds
3 - Synthesis of Novel Phthalocyanine-Borondipyrromethene (BODIPY) Photosensitizers via “Click” Process for Diagnostic and Therapy (THERANOSTIC) of Cancer and Investigation of Their Properties
4 - Water-soluble Phthalocyanines for Fluorescence Diagnosis and Photodynamic Therapy
5 - Synthesis and Investigation of In vitro Photodynamic Cancer Therapy Activities of Dimeric Pyrene-BODIPY-Phthalocyanine Photosensitizers
6 - Single-walled carbon nanotube/phthalocyanine hybrid materials: preparation, characterization and sensing properties
7 - Synthesis, Photophysical and Photochemical Properties of Novel Type Photosensitizers for Photodynamic Therapy
8 - Mesomorphic molecular materials for electronics: structural organization on the substrate surface
9 - Synthesis and Photodynamic Therapy Applications of Phthalocyanine-Nanoparticle Photosensitizers
10 - Synthesis of New Phthalocyanine Derivatives for Photodynamic Therapy

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - Makromolekuler Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST