AJDA ÇOKER GÜRKAN

Prof.Dr.

AJDA ÇOKER GÜRKAN

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümü:
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - BİYOSENSÖRLER VE BİYOTESTLER
2 - GELİŞİM BİYOLOJİSİ
3 - MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ I
4 - MOLEKÜLER BİYOLOJİDE İLERİ TEKNİKLER
5 - MOLEKÜLER GENETİK I
6 - TRANSGENİK HAYVAN MODELLERİ
7 - İMMÜNOLOJİYE GİRİŞ

RESEARCH ID
AAG-6669-2019

ORCID:
0000-0003-1475-2417

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - SELEX Yöntemi ile Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (Ghrh) Sinyalini Engelleyen Aptamerlerin Sentezi, Karakterize Edilmesi, Anti-Proliferatif, Anti-Karsinojenik Etkisinin Prostat, Meme, Kolon
2 - Pankreas Kanseri Hücre Hatlarında CDK 4/6 İnhibitörleri Palbociclib ve Abemaciclib'in AMPK'nın Etkileşimde Olduğunu Üst ve Alt Sinyal Yolakları İlişkili Global Protein ve Lipid Profilleri Üze
3 - Erken gebelik döneminde minimal invazif yöntemle yüksek tanı özgüllüğünde ve mikrofluid sistemle sağlanan genetik tabanlı tanı cihazı ve kitinin geliştirilmesi (TÜBİTAK-1511) Proje No: 117052

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - İKU-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HAYVAN DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI
2 - İKU-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ MBG LAB III ARAŞTIRMA LABORATUVARI
3 - İKU-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ ELEKTROFOREZ LABORATUVARI

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

İlgilenmek İstediği Alanlar:
Moleküler Biyoloji DNA bazlı ilaç geliştirmeBST