ÖZGE ÇELİK

Prof.Dr.

ÖZGE ÇELİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölümü:
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Verdiği Dersler:
1 - BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
2 - BİYOGÜVENLİK
3 - BİYOİNFORMATİK
4 - FARMAKOLOJİ
5 - FARMASOTİK BİYOTEKNOLOJİ
6 - GENEL BİYOLOJİ I LABORATUVARI
7 - GENETİK
8 - GENETİK LABORATUVARI
9 - HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ I
10 - KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ
11 - MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ II
12 - MOLEKÜLER EVRİM
13 - MOLEKÜLER KANSER BİYOLOJİSİ I
14 - REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI

RESEARCH ID
AAG-4778-2019

ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-9565-5135

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - • Bor Toksisitesine Eksrem Toleranslı Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Bitkisinde Bor (B) ve Sodyum (Na) Atılımını Sağlayan Transporter’ların Karakterizasyonu
2 - • Mutasyon ıslahı ile soyada (Glycine max L.) tuzluluğa ve kuraklığa toleranslı bitkilerin geliştirilmesi
3 - • Bazı Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) Genotiplerinin Soğuk Stresine Dayanıklılıklarının Fizyolojik Karakterizasyonu

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - Bitki Doku Kültürü
2 - Biyoteknoloji
3 - Proteomik

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST