HANİFE ÖZTÜRK

Prof.Dr.

HANİFE ÖZTÜRK

HUKUK FAKÜLTESİ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
HUKUK FAKÜLTESİ

Bölümü:
HUKUK FAKÜLTESİ

Verdiği Dersler:
1 - ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ
2 - SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKU
3 - TEZ
4 - YENİ TÜRK TİCARET KANUNU PERSPEKTİFİNDEN
5 - ŞAHIS ŞİRKETLERİ HUKUKU

RESEARCH ID
-8817-9153

ORCID:
0000-0001-8817-9153

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
Herhangi bir bilgi bulunamamakta.
BST