NİHAL SARIER

Prof.Dr.

NİHAL SARIER

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ

Bağlı Bulunduğu Fakülte / Enstitü:
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ

Bölümü:
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ

Verdiği Dersler:
1 - CHEMISTRY
2 - GENEL KİMYA
3 - GENERAL CHEMISTRY
4 - MALZEME BİLGİSİ
5 - MATERIAL SCIENCE
6 - MATERIALS SCIENCE
7 - NANOTECHNOLOGY APPLICATIONS IN CIVIL ENG
8 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ UYG

RESEARCH ID
P-5104-2018

ORCID:
0000-0002-8145-4236

Görev Aldığı Projeler (Güncel):
1 - Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima & Indirect Radition Therapy(RADIOMAG), EU COST Action Project, TD1402, MC Member, STSM Committee Member, January 2015-December 2018
2 - The Design and Development of Nanocomposite Webs and Nonwovens with Dynamic Thermal Management Capability, TÜBİTAK Projesi, MAG 213M281, Yürütücü, Mart 2014-Haziran 2016
3 - Design and Development of Nanocomposite Structured Multi-functional Technical Textiles”, TÜBİTAK Projesi, TÜBİTAK MAG 107M126, Araştırmacı, Aralık 2007-Temmuz 2011
4 - Design of Smart Textiles with Temperature Regulation Function”, TÜBİTAK Projesi, MAG 102M083 (MİSAG 238), Araştırmacı, Kasım 2003–Mayıs 2006

Çalıştığı Laboratuvar(lar):
1 - Kimya Laboratuvarı
2 - Malzeme Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvarda Endüstriyel Hizmet Yolu ile Yapılabilecek Test ya da Deneyler:
1 - Kimya, fonksiyonel tekstiller, yapı malzemeleri, binalarda ve tekstillerde ısı yönetimi, Nanoteknoloji hk teknik danışmanlık hizmetleri

2 - Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ile ölçüm, inceleme ve değerlendirme

3 - Termogravimetrik Analiz (TGA-DTA) ölçüm, inceleme ve değerlendirme

4 - Kalorimetre bombası ile yanma ısısı, özgül ısı kapasitesi tayini

5 - UV-VIS spektrometre ile spektrum alma, inceleme, değerlendirme, derişim tayini

6 - Gravimetrik, volumetrik kantitatif tayinler

7 - Toprakta ve suda iyon tayini (Mettler Toledo S80-K SevenMulti dual iyon seçici pHmetre-kondüktometre ile )

8 - FTIR spektrum alma, yapı tayini, spektrum inceleme ve değerlendirme

9 - Nano boyut dağılımı ve zeta potansiyel ölçümü ( Malvern Nanosizer ile)i, inceleme ve değerlendirme

10 - Refraktometre ile Kırılma İndisi tayini

11 - Viskozite ölçümleri ve değerlendirmesi

BST